IN INTERIORUL INSTITUTULUI DE SPEOLOGIE 

Atunci...

Savantul Emil Racoviță așezat la masa de lucru din biroul său

Instrumente pentru desen utilizate de Racoviță

Suportul cu ștampile și tușiera lui Racoviță

 

Cartoteci cu fișe bibliografice atent organizate 

 

Calendarul savantului

 

Cartea de telefoane și suplimentul cu tarifele telefonice și telegrafice

 

Corespondența Institutlui de Speologie era atent înregistrată

Diapozitive pe sticlă

 

Stampe tipografice utilizate la redactarea publicațiilor Institutului de Speologie

 

Colecția de preparate microscopice a lui Racoviță

 

Lame pentru realizarea secțiunilor foarte fine, necesare realizării preparatelor microscopice și unealta din lemn îmbrăcat în piele, pentru ascuțirea acestor lame 

Create a Free Website With Webador