Surse Bibliografice:

- ARHIVA INSTITUTULUI DE SPEOLOGIE “EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ
- texte adaptate de Gheorghe RACOVIȚĂ
- BIBLIOTECA INSTITUTULUI DE SPEOLOGIE “EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ

- ARHIVA EMIL RACOVIȚĂ

- ARHIVA FAMILIEI JEANNEL
- www.isercluj.com

- http://emil-racovita.speosub.ro/