René Jeannel

 

René Jeannel s-a născut la Paris la 23 martie 1879 unde a fost şi înhumat la 20 februarie 1965. Fiu de medic, a urmat la început cursurile Facultăţii de Medicină la Universitatea din Toulouse, luându-şi doctoratul în medicină la Paris în anul 1907. Deşi atras încă din copilărie de lumea insectelor, a urmat îndemnul tatălui, definitivându-şi studiile ca medic.

In 1904, profesorul său de ştiinţele naturii de la liceul din Toulouse, Lamounette B. îl conduce într-o peşteră din Pirinei, unde vede şi colectează primele coleoptere cavernicole din viaţa sa. Din acest material au rezultat două specii noi pentru ştiinţă, Bathyscia jeanneli şi Aphaenopus jeanneli, descrise de E. Abeille în onoarea lui Jeannel. Un an mai târziu Jeannel îl însoţeşte pe Emil Racoviţă într-o expediţie speologică în    M-ţii Pirinei din Franţa şi Spania. Această expediţie a însemnat o prietenie de o viaţă cu E. Racoviţă, dar şi pecetluirea carierei lui Jeannel ca biospeolog.

In 1907 Jeannel îşi ia licenţa în Ştiinţele Naturii, fiind numit preparator la laboratorul Arago din Banyuls-sur-Mere, al cărui director adjunct era Racoviţă. Fără a abandona cercetarea organismelor marine, Jeannel aprofundează viaţa coleopterelor cavernicole, susţinându-şi teza de doctorat cu o remarcabilă disertaţie referitoare la revizuirea coleopterelor Bathysciinae (1911), susţinută la Sorbona. Primul război mondial îl găseşte entomolog la Muzeul de Entomologie al Institutului Pasteur, pe care este obligat să-l abandoneze pentru a-şi sluji patria pe front, în calitate de medic chirurg. După terminarea războiului este numit conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe din Toulouse (1919).

R. Jeannel, circa 1960

 

Contractul de angajare a lui R. Jeannel la Institutul de Speologie 

 

La 26 aprilie 1920, E. Racoviţă înfiinţează la Cluj primul Institut de Speologie din lume, invitându-l pe Jeannel să devină director adjunct. In acelaşi an, Jeannel, soţia sa şi cele două fiice se stabilesc la Cluj, unde Jeannel primeşte şi un post de profesor titular de biologie generală la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii clujene. Zece ani mai târziu (1930) apare cursul «Cours de Biologie générale, l´Evolutio et l´Hérédité» tradus în limba română de V. Puşcariu, asistentul lui E. Racoviţă. Deşi o bună parte a timpului era destinată şi absorbită de activităţile didactice şi administrative, Jeannel nu pierdea nici o ocazie pentru a face incursiuni în peşterile din Munţii Apuseni, Carpaţii Orientali şi Meridionali. In perioada 1921-1931, R. Jeannel a publicat numeroase articole despre sistematica, filogenia, biogeografia şi evoluţia coleopterelor cavernicole şi endogee. Perioada petrecută în România alături de E. Racoviţă a fost cu certitudine cea mai prolifică şi mai dinamică din punct de vedere ştiinţific. 

Jeannel părăseşte România în 1931 când obţine titlul de profesor titular de entomologie la Museul Naţional de Istorie Naturală din Paris.

 

Profesorul Jeannel a fost în acelaşi timp un om de creaţie ştiinţifică, un om de laborator dar mai ales un mare explorator înzestrat cu un deosebit simţ al observării naturii. In timpul expediţiilor sale, Jeannel a reuşi să cunoască şi să colecteze material ştiinţific din numeroase ţări ale Europei, Africii, Insulele Canare şi Americii de Nord. Materialul colectat nu constă numai în animale cavernicole, ci în tot felul de organisme, de la insecte la mamifere actuale şi fosile, precum şi minerale, roci şi obiecte aparţinătoare diferitelor culturi şi civilizaţii. Observaţii deosebit de interesante a făcut Jeannel asupra insectelor aptere şi semiaptere de pe Insula subantarctică Kerguelen şi zonele alpine din Kenia.

Pentru Jeannel, fiecare specie, fiecare individ reprezenta o dovadă de netăgăduit a evoluţiei văzută în timp şi spaţiu. In expediţii sau ieşirile pe teren, Jeannel colecta aproape tot iar in laborator reuşea fotografii inegalabile. A realizat excelente desene şi fotografii ale armăturilor genitale şi ale altor structuri morfologice la insectele studiate. In numerosele sale lucrări de sistematică, Jeannel s-a preocupat şi de aspectele legate de biologie, ecologie, etologie, biogeografie şi paleogeografie. Eficient dar şi foarte critic, R. Jeannel a reuşit să publice peste 510 lucrări ştiinţifice, printre care numeroase monografii sau revizii (Motaş 1966).

    Figură din lucrarea - René Jeannel, Révision des        Bathysciinae -Leptodirus

René Jeannel - 1905

    Figură din lucrarea - René Jeannel, Révision des                   

   Bathysciinae -Leptodirus

 

Scrisoare a lui R. Jeannel către E. G. R. 1937

 

Scrisoare a lui R. Jeannel către E. G. R. 1937

 

Scrisoare a lui R. Jeannel către E. G. R. 1938

 

Coperțile a două dintre lucrările de amploare ale lui R. Jeannel despre Bathysciinae

 

Colecția de coleoptere și de lepidoptere a lui R. Jeannel

 

Familia Jeannel cu pluta pe Râul Olt

 

 Jeannel în mașina Delage și Chappuis în Renault